مطالب

نمايشگاه مد ولباس فجر

آغازجشنواره روز13 اسفند ماه91 بود ولی از روزجمعه 11 اسفند گروه شروع به کارچیدمان غرفه نمودند وسایل راتعدادی ازبچه ها از دانشگاه به محل بر پایی نمایشگاه انتقال دادندوبا کمک اعضای گروه غرفه چیده شد. روز افتتاحیه که 13 اسفندماه91 وساعت 3 بعدازظهرآغاز می شد از غرفه ما خانـم هـا خانـباباخانی( رییس جهاد دانشـگاهی واحد الزهرا (س) ) ناصـری (رییس واحد مرکز علـمی کاربردی جهاد دانشـگاهی تهران 4 ) مـیرطالبیان (معاون آموزشـی و پژوهشی مرکز علمی کاربردی تهران4) بلغانی ( نماینده وزارت علوم ) آقاجانی(کارشناس امور فرهنگی و د انشجویی واحد تهران 4 ) رمضان عرب وداوری (اساتید طراحی پوشاک تهران4) بازدید نمودند و از گـروه تقـدیرو تشـکر کردند .همچنین آقای شاه آبادی دبـیر جـشنواره مد ولباس فجر نیزدر روز افتتاحیه ازغرفـه بازدید نمودند این غرفه به خـاطر تنوع زیاد در کارها یی ازجمله آنها صنایع دستی – طراحی پوشاک مشاغل وطراحی پارچه مورد استقبال فراوان بازدید کنندگان قرار گرفت . — دراین ایام برخی ازتولیدکنندگان پوشاک نیز ازآلبوم مشاغل وطراحی های اعضاء دیدن نمودند وپیشنهاداتی می دادند وبه علت اینکه ما در بخش علمی- پژوهشی شرکت نموده بودیم قادر به همکاری با آنان نبودیم .در روز 17 اسفند آقای حسینی وزیر محترم ارشاد از غرفه ها بازدید نمودند وهمچنین خانم — سلطان خواهی نماینده دفتر ریاست جمهوری در روز 19 اسفند ازنمایشگاه واز غرفه ما دیدن فرمودند. — آقای کشاورز (نماینده علمی وکاربردی ) درروز20 وآقای هاشم ورزی (معاونت فرهنگی ودانشجویی جهاد ) درروز 21 و23 ضمن بازدید از گروه جامیکا تقدیر کردند . — در این نمایشگاه غرفه ما کارگاه های ویژه ای برای بازدیدکنندگان برگزار میکرد روزانه 1 الی 2 کارگاه تشکیل میشد. — این کارگاهها بااستقبال بسیار بالایی برگزار می شد بازدیدکنندگان متقاضی تشکیل این کارگاهها در دانشگاه بودند. — تقاضا برای خرید نمونه کارها بسیار زیاد بود ولی به علت شرکت دربخش علمی – دانشگاهی این — امکان وجود نداشت وهمین مسا له باعث ضرروزیان شرکت کنندگان درنمایشگاه میشد وازمشکلات بزرگ دومین نمایشگاه مدولباس فجر بود. — درروز سه شنبه 21/12/91 جشن پاسداشت طرح اولی ها وغرفه های برتر درسالن اجتماعات مصلی تهران برگزار شد که خانم ندا مهدوی دربخش طرح اولی ها به مقام سوم دست یافت و در بخش علمی – دانشکاهی غرفه واحد تهران 4 عنوان برترین غر فه را کسب نمود ومساله حایز اهمیت این است که گروه پژوهشی واحد تهران 4 (جامیکا ) برای اولین بار درچنین نمایشگاهی شرکت نموده وبه این مقام دست یافته که فقط وفقط نتیجه همکاری بسیار بالا ومنسجم وصادقانه اعضا گروه به پشتوانه خانم ناصری (رییس دانشگاه ) وخانم میرطالبیان(معاون آموزشی و پژوهشی تهران 4) وخانم آقاجانی (مسول فرهنگی ) که به این گروه اعتماد کردند.

آمار بازدید کنندگان

امروز5
دیروز3
هفته34
ماه124
کل27218

خبر خوان - سايت مرکزی جهاد دانشگاهی