نسخه آزمایشی
۶۷۳ بازدید

⇓نام و سرفصل رشته های مرکز⇓

رشته های کاردانی

۱)کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستان (مدیریت و خدمات اجتماعی)

۲) کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی (مدیریت و خدمات اجتماعی)

۳) کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار (مدیریت و خدمات اجتماعی)

۴) کاردانی حرفه دستیاری مشاغل حقوقی (مدیریت و خدمات اجتماعی)

۵) کاردانی حرفه ای طراحی لباس (فرهنگ و هنر)

۶) کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس(فرهنگ و هنر)

۷) کاردانی حرفه ای چاپ –چاپ روی پوشاک (فرهنگ و هنر)

۸) کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش  (فرهنگ و هنر)

۹) کاردانی فنی نرم افزار –برنامه سازی کامپیوتر (صنعت)

۱۰) کاردانی فنی فناور اطلاعات اینترنت و شبکه های گسترده (صنعت)

رشته های کارشناسی

۱)کارشناسی حرفه ای تربیت مربی پیش از دبستان (مدیریت و خدمات اجتماعی)

۲) کارشناسی حرفه ای تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری(مدیریت و خدمات اجتماعی)

۳) کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک – لباس مجلسی و خانگی (فرهنگ و هنر)

۴) کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت(فرهنگ و هنر)

۵) مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات (صنعت)

۶) کارشناسی حرفه ای  خدمات حقوقی ثبت و دفاتر اسناد رسمی(مدیریت و خدمات اجتماعی)

برای دانلود سایر سرفصل های دروس از لینک ذیل استفاده نمایید(بر روی گروه مربوطه کلیک نمایید سپس نام رشته خود را در کادر تایپ نمایید)

 

 

سرفصل دروس مصوب دانشگاه جامع علمی کاربردی

زیرگروه آموزشی

کاردانی

کارشناسی

صنعت

صنعت

مدیریت و خدمات اجتماعی

مدیریت و خدمات اجتماعی

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

کشاورزی

کشاورزی

 

بالا