نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 4 > امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
۳۸۸ بازدید

دانشگاه جامع علمی کاربردی از خدمت رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حمایت می کند

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمدرضا شیخ ربیعی مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر در دیدار خود با دبیران ستاد شاهد و ایثارگر واحدهای استانی این دانشگاه که به صورت ویدئو کنفرانس و منطقه ای انجام شد، به آمادگی و حمایت اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی از برنامه های ویژه استان ها در راستای خدمت رسانی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید کرد.

همچنین مدیرکل اموردانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه جامع علمی کاربردی بر برگزاری منظم جلسات ستاد شاهد و ایثارگر در هر نیم سال تحصیلی به دبیران ستاد شاهد و ایثارگر واحدهای استانی این دانشگاه تاکید کرد.

وی ضمن بیان نحوه پیگیری مطالبات مراکز آموزش علمی کاربردی از بنیاد شهید، در خصوص ارزیابی ستادهای شاهد و ایثارگر واحدهای استانی و دبیران این ستادها در سال جدید توضیحاتی را بیان کرد.

سپس دبیران ستاد اموردانشجویان شاهد و ایثارگر واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان مشروحی از برنامه ها و تلاش های انجام شده در خدمت رسانی به دانشجویان شاهد و ایثارگر به ضرورت سهولت دسترسی استان ها به اطلاعات دانشجویان شاهد و ایثارگر در سامانه هم آوا جهت برنامه ریزی مناسب تر اشاره کردند.

 

بالا