نسخه آزمایشی
کلیه مطالب با برچسب:   جامه فتح

کسب مقام سوم مسابقه طراحی لباس دفاع مقدس (جامه ی فتح)

کسب مقام سوم مسابقه طراحی لباس دفاع مقدس (جامه فتح) توسط خانم نرگس حسین آبادی دانشجوی کاردانی طراحی لباس مرکز آموزش علمی کاربردی تهران۴ را تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت و توفیقات روزافزون را از درگاه خداوند متعال خواستاریم.

بالا