نسخه آزمایشی
۱۱۷ بازدید

انجمن علمی طراحی لباس : خانم اکرم آژند 

انجمن علمی تربیت مربی پیش دبستانی : خانم نسیم السادات حمزه زاده 

انجمن علمی مربی گری یوگا : خانم معصومه خسروی 

انجمن علمی حقوق : خانم مریم افلاکی 

انجمن علمی تکنولوژی دوخت : خانم مریم حیدری 

انجمن علمی تکنولوژی آموزش های فرهنگی هنری  : خانم اکرم السادات سجادی

 

راه ارتباطی با مسئول فرهنگی جهت ارتباط با دبیران انجمن :یگانه کریم خانی ۰۹۳۷۱۳۴۵۱۵۸

 

 

 

بالا