نسخه آزمایشی
مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی تهران 4 > معرفی اجمالی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی
۵۱۱ بازدید

آموزش های عالی علمی‌کاربردی جهاددانشگاهی در راستای تحقق بند ۷ و ۸ ماده ۳ اساسنامه جهاد دانشگاهی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۰/۸/۱۴ مبنی بر“ اجرای دوره‌های رسمی آموزش‌های علمی‌کاربردی مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالی کشور و ایجاد تشکیلات آموزشی و تحقیقاتی متناسب با آن بر اساس قوانین و مقررات آموزش عالی“ فعالیت خود را از سال۱۳۷۷در ذیل معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی و تحت نظارت دانشگاه جامع علمی – کاربردی شروع به کار کرد.

در ابتدا با ایجاد ۸ مرکز، ۸ عنوان رشته در ۱۴ کد رشته محل و ۲۸۴ نفر دانشجو در مقطع کاردانی ناپیوسته در سطح کشور آغاز و سپس با عنایت به مصوبه شصت و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۰ هیات امنای جهاد دانشگاهی، با تاسیس مرکز آموزش عالی علمی‌کاربردی جهاد دانشگاهی این فعالیت ادامه یافت و در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه مرکز به مؤسسه ارتقاء پیدا کرد.

این مؤسسه اینک با حدود ۶۴۴ نفر پرسنل در ستاد و مراکز وابسته و بیش از ۲۰٫۰۰۰ نفر دانشجو در مقاطع کاردانی ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در دو نظام ترمی و پودمانی با ۴۰ مرکز (آموزشکده) فعال به کار خود ادامه می‌دهد. مدارک تحصیلی دانش آموختگان موسسه، دارای ارزش تحصیلی و استخدامی مانند سایر دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تقیقات و فناوری می باشد

بالا