نسخه آزمایشی
۴۶۸ بازدید

آقای دکتر علیرضا ثابتی

مدیر گروه حسابداری

رزومه

آقای دکترحسن نقی پور

مدیر گروه حقوق

رزومه

خانم دکتر طاهره بینایی

مدیر گروه تربیت مربی

رزومه

آقای دکتر حسین نیک فرجام

مدیر گروه تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری

خانم دکتر مهسا مرتضاییان

مدیر گروه مربی گری یوگا

رزومه

 

آقای مهندس مهدی آقاخانی

مدیر گروه کامپیوتر

بالا